screenwriter, director

About

I’ve Graduated in philosophy at the Faculty of Arts, University of Ljubljana and in film directing at AGRFT.I love to write and direct, as well as features, documentaries, as different television projects. Currently I am working on a script for a feature film and prepairing two documentaries. I am interested in people, relationships, things we do not want to see or talk about and creativity in any form.

Diplomirala sem iz samostojne filozofije na Filozofski fakulteti v Ljubljani ter iz Filmske in televizijske režije na AGRFT. Rada pišem scenarije in režiram, tako igrane in dokumentarne filme, kot tudi različne televizijske projekte. Trenutno delam na scenariju za celovečerni film in pripravljam dva dokumentarna filma. Zanimajo me ljudje, odnosi, stvari, ki jih pometamo pod preprogo ter kreativnost v vsakršni obliki.