screenwriter, director

Against the Window / Proti oknu – Film

Unconditional love is found in parents’ attitude towards their children irrespective of a child’s actions and decisions. Acceptance becomes more difficult in the face of religious gaps, not least in the countryside. Sometimes, however, external conflicts only mask an inability to display vulnerability, and intimacy. Anja and her mother are trying to overcome their conflicts through their pet animal; life, however, takes its own independent course.

Brezpogojno ljubezen najdemo v odnosu staršev do svojih otrok, ne glede na otrokova dejanja in odločitve. Sprejemanje postane nekoliko težje ob verskih razkorakih, še posebej na vasi. Včasih pa  zunanji konflikti zgolj služijo prikrivanju nezmožnosti ranljivosti in bližine. Anja in njena mama poskušata premostiti njune konflikte preko hišnega ljubljenčka, a dogodki se zasučejo zelo samosvoje.

 • Film, 2007 – betacam, color, 15 min
 • Production: AGRFT (University of Ljubljana)
 • Director: Barbara Zemljič
 • Screenplay: Barbara Zemljič
 • Director of Photography: Miloš Srdić
 • Editing: Ivana Fumić
 • Music: Tomislav Jovanovič Tokac
 • Sound: Julij Zornik | Johanna Herr
 • Scenography: Nataša Rogelj
 • Costume: Nataša Rogelj
 • Makeup: Anja Godina
 • Producer:  Jožica Blatnik