screenwriter, director

Under bicentenary lime 200 years of Botanical garden / Pod dvestoletno lipo 200 letnica Botaničnega vrta

* Documentary film, 2010, digibeta, color, 5omin
* Production: RTV Slovenia
* Director: Barbara Zemljič
* Screenplay: Stane Sušnik