screenwriter, director

Volkswagner Laibach in simfonični orkester, RTV Slovenija

Concert, 2009 digibeta,color, 1h 20 min
# Director: Barbara Zemljič
# Production: RTV Slovenija